Giỏ hàng

Chính sách thanh toán

1. Đối tượng

- Khách hàng mua trực tiếp tại cửa hàng

- Khách hàng mua online.

2. Chính sách

- Khách hàng mua trực tiếp tại của hàng có thể thanh toán qua các hình thức sau:

+ Thanh toán bằng tiền mặt

+ Quẹt thẻ.

- Khách hàng mua online có thể thanh toán:

+ Thanh toán khi nhận hàng

+ Chuyển khoản trước